Obserwuj

Jak skonfigurować plan działań?

Po utworzeniu konta, serwis alcance.pl oferuje domyślny plan monitorowania należności. Plan ten określa, jakiego rodzaju wiadomości wysyłane będą do Twoich dłużników, jaką mają mieć one formę i kiedy mają zostać wysłane. Po uruchomieniu usługi, monitoring wszystkich zarejestrowanych w systemie należności automatycznie podlegać będzie temu samemu schematowi.

W Ustawieniach wybierz zakładkę Monitoring i następnie Plan działań. W głównej części ekranu znajdują się trzy kolumny odpowiadające trzem etapom, w których mogą znaleźć się należności. W kolumnie wyświetlone są szczegóły wiadomości (rodzaj, cena oraz termin i sposób wysłania), które według planu monitoringowego wysyłane będą do dłużników. Domyślny plan działań może być dowolnie modyfikowany.  Naciśnij znajdujący się po prawej stronie okienka ze szczegółami wiadomości przycisk Edytuj, by zmodyfikować dany rodzaj wiadomości. Aby całkowicie usunąć ten rodzaj wiadomości z planu działania naciśnij znajdujący się poniżej przycisk Usuń.

Dodanie nowego rodzaju wiadomości do planu działań możliwe jest na dwa sposoby:

  • Wybierz, którego etapu dotyczyć ma wiadomość, a następnie kliknij symbol określający sposób, w jaki ma być ona wysłana. Z listy, która się wyświetli wybierz jeden z domyślnych rodzajów wiadomości. System otworzy wtedy okno służące do ustalania treści wiadomości. Po jej zredagowaniu i zapisaniu powrócisz do poprzedniego ekranu.
  • Ze znajdującej się po lewej stronie ekranu kolumny wybierz jeden z bloków odpowiadających sposobom wysłania wiadomości i przeciągnij go do właściwej kolumny. System otworzy wtedy okno służące do ustalania treści wiadomości. Po jej zredagowaniu i zapisaniu powrócisz do poprzedniego ekranu.

W ostatniej, oznaczonej na czerwono kolumnie możesz ustalić, po jakim czasie od terminu wymagalności należność traktowana ma być jako zaległa.

Redagowanie treści wiadomości planu działań

W górnej części ekranu program wyświetla informację, jakiego rodzaju wiadomość jest redagowana (możesz dowolnie zmieniać jej nazwę) oraz w jaki sposób zostanie ona wysłana do dłużnika. Poniżej określasz, kiedy ma ona zostać wysłana, ustalasz jej tytuł/nagłówek oraz w przypadku listów, wybierasz czy ma być to list zwykły, polecony czy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przed przystąpieniem do redagowania treści wiadomości wybierz opcję, że chcesz zmodyfikować standardowy tekst ("Zmień treść wiadomości"). Następnie zredaguj treść wiadomości. Poprzez wybór w okienku "Wstaw pole" do redagowanego tekstu możesz wstawić wybrane dane Twojej firmy (adres, nr telefonu, adres mailowy itd.) oraz informacje dotyczące należności (data dokumentu, termin płatności itd.). Gdy wiadomość będzie wysyłana, system automatycznie wstawi tam właściwe dane.

Aby dodać zredagowaną przez Ciebie wiadomość do planu działań, naciśnij przycisk Zapisz. Otworzy się wtedy okienko, w którym wybierasz czy zmodyfikowany plan działań dotyczyć ma tylko nowych należności czy również tych, które zostały już wcześniej zaimportowane do systemu.

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk