Obserwuj

Jak skonfigurować synchronizację z moim lokalnym programem księgowym/fakturującym?

W celu dokonania konfiguracji w sekcji ustawienia przechodzimy na zakładkę Monitoring i potem Synchronizacja. Na tym oknie odnajdujemy blok "Lokalny system księgowy" i naciskamy przycisk "Włącz". Kolejnym krokiem jest pobranie i zainstalowanie aplikacji Alcance służącej do synchronizacji z serwisem alcance.pl. Podczas instalacji musisz przeczytać i zaakceptować umowę licencyjną. W umowie jest również opisany sposób działania aplikacji oraz informacja o tym, gdzie i jakie dane są przechowywane.

Pamiętaj, żeby aplikację instalować na koncie administratora komputera.

Konfiguracja aplikacji synchronizującej

Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu aplikacji zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła do Twojego konta na alcance.pl. Po pierwszym poprawnym zalogowaniu login i zakodowane hasło są pamiętane na komputerze, na którym zainstalowana jest aplikacja i przy kolejnym uruchomieniu aplikacja automatycznie się zaloguje na Twoje konto w alcance.pl.

Po poprawnym zalogowaniu się do konta zostanie wyświetlone okno konfiguracyjne. W tym oknie musisz skonfigurować 3 rzeczy:

  1. Połączenie do bazy danych Twojego programu, w którym wystawiasz faktury.
  2. Ustawić polecenia SQL, które będą pobierały dane o kontrahentach oraz o należnościach z Twojego programu do fakturowania.
  3. Ustawić harmonogram, według którego dane będą automatycznie eksportowane i synchronizowane z serwisem alcance.pl.

Połączenie do bazy danych

Do połączenia z bazą danych używany jest standardowy interfejs .NET do połączeń za pomocą ADO.NET lub ODBC. Większość obecnych programów używa dokładnie ten sam sposób nawiązywania połączenia do bazy. Jeśli masz jakieś wątpliwości czy takim sposobem możesz połączyć się do swojej bazy danych zapytaj swojego producenta lub skontaktuj się z nami za pomoc e-maila na adres support@alcance.pl.

Ustawienia poleceń SQL

Pierwsze co musisz zrobić przy konfiguracji poleceń SQL jest wybrać odpowiednią konfigurację naciskając przycisk "Wybierz konfigurację". Jeśli na liście istniejących konfiguracji istnieje Twój program to możesz go wybrać i polecenia SQL zostaną ustawione. Jeśli jednak Twojego programu nie ma na liście to wybierz "Własny" i dokończ polecenia według modelu Twojej bazy danych. Pamiętaj jednak, że ilość i nazwy zwracanych kolumn muszą być takie jak są one określone w konfiguracji "Własny". Oznacza to, że nie możesz zmieniać nazw kolumn określonych w sekcji "select", ale tylko wartości, który te kolumny zwracają (col1, col2, itd.).

Ustawienie harmonogramu

Aplikacja używa harmonogramu zadań systemu Windows. Oznacza to, że ustawienie harmonogramu odbywa się za pomocą systemowego okienka harmonogramu Windows. Po jego ustawieniu pojawi się on na liście harmonogramów systemu Windows. Podczas utworzenia harmonogramu aplikacja sama ustawi wyzwalanie akcji co 4 godziny. Możemy to jednak zmienić według własnych potrzeb.

Synchronizacja danych

Po ukończeniu konfiguracji aplikacja będzie synchronizowała należności i kontrahentów w zależności od ustawionego harmonogramu.

Jeśli nie ustawiliśmy harmonogramu, to w takim przypadku synchronizację będziemy musieli wykonywać ręcznie naciskając przycisk "Synchronizuj teraz".

Informacje o uruchomionych przez harmonogram zadaniach możemy znaleźć w liście podglądu zdarzeń systemu Windows. Informacje, które należności zostały zsynchronizowane możemy znaleźć w serwisie alcance.pl na zakładce Dziennik zdarzeń.

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk