Obserwuj

Co to jest "Dzienne zestawienie operacji"?

Dzienne zestawienie operacji jest wysyłane e-mailem w dniach roboczych o godzinie 15:00 do użytkowników, którzy w sekcji ustawienia na zakładce Użytkownik zaznaczyły taką opcje. Opcja ta jest włączona w momencie zakładania konta, jednak w każdym momencie może być wyłączona przez użytkownika.

Dzienne zestawienie jest wysyłane tylko jeśli:

  • istnieją działania do wykonania 3 dni do przodu od daty wysyłania dziennego zestawienia
  • w tym dniu nastąpiła próba wykonania działań,
  • jeśli w wyniku synchronizacji nastąpiła aktualizacja jakieś należności lub powstała owa należność,
  • jeśli stan konta spadł poniżej 2 punktów.

W dziennym zestawieniu zawarte są następujące informacje:

  • informacja o działaniach, które powinny się wykonać w przeciągu następnych 3 dni razem z informacją o ewentualnych błędach na działaniach,
  • informacje o wykonanych w tym dniu działaniach wraz z informacją o ewentualnych błędach na działaniach,
  • należności, które zostały zsynchronizowane w tym dniu,
  • stan konta.

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk