Obserwuj

Jak skonfigurować synchronizację z WFirma i jak to działa?

Jeśli wybrałeś usługę "Monitoring należności" i zamierzasz zsynchronizować swoje konto alcance.pl z kontem serwisu WFirma przejdź do ustawień monitoringu i na zakładkę Synchronizacja. Na danej zakładce znajdź blok reprezentujący Wfirmę i naciśnij przycisk "Połącz".

Zostaniesz przekierowany do serwisu WFirma i poproszony o podanie danych uwierzytelniających do konta WFirma w celu autoryzacji serwisu alcance.pl. Po dokonaniu autoryzacji automatycznie zostaniesz przekierowany do naszego serwisu. W tym momencie Twoje konto zostało połączone z kontem WFirma. Musisz pamiętać, że pomimo tego, że konto alcance.pl jest połączone z kontem WFirma, synchronizacja należności nastąpi tylko i wyłącznie po włączeniu usługi monitoringu. W tym celu po połączeniu swoich kont musisz dokończyć konfigurację i włączyć usługę monitoringu.

Sposób synchronizacji należności z WFirma

Przy włączonej usłudze monitoringu serwis będzie co jakiś czas automatycznie synchronizował wystawione w serwisie WFirma faktury z należnościami w serwisie alcance.pl. Synchronizacja następuje co 30 minut między godziną 5-ą a godziną 22-gą czasu polskiego. Dodatkowo można wykonać synchronizację ręczną. Dokonujemy tego na zakładce Synchronizacja.

Niezależnie od sposobu synchronizacji (automatyczna czy ręczna) serwis alcance.pl za każdym razem pobiera informacje o nowo utworzonych lub zmienionych fakturach i kontrahentach od ostatniej synchronizacji. Przy czym dla każdej nowo powstałej faktury tworzy działania na podstawie aktualnego planu działań a dla każdej zmienionej faktury aktualizuje już istniejące działania.

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk