Obserwuj

Jak synchronizować dane z Excel?

Jeśli wybrałeś usługę "Monitoring należności" i zamierzasz ręcznie importować dane z należnościami i kontrahentami w formacie pliku Excel, przejdź do ustawień monitoringu i na zakładkę Synchronizacja. Na tej zakładce znajdź blok reprezentujący Excel i naciśnij przycisk "Włącz".

Po włączeniu opcji importu danych układ danych w pliku Excel dla należności i kontrahentów jest domyślny. Układ danych dla należności można przeglądać oraz zmieniać po naciśnięciu przycisku Układ danych należności. Układ danych dla kontrahentów można przeglądać oraz zmieniać po naciśnięciu przycisku Układ danych kontrahentów. Domyślny układ danych zakłada, że dane należności oraz kontrahentów znajdują się w jednym pliku Excel. W oknie układu danych zarówno dla należności jak i kontrahenta można zmieniać następujące dane:

  • Obszar importu. Tutaj można ustawić nazwę arkusza Excel, w którym znajdują się dane. W przypadku niewypełnienia tego pola dane importowane są z pierwszego arkusza.
  • Początek obszaru importu. Tutaj konfigurowane są opcje dotyczące tego w jaki sposób ma być wykrywany początek obszaru importu.
  • Koniec obszaru importu. Tutaj konfigurowane są opcje dotyczące tego w jaki sposób ma być wykrywany koniec obszaru importu.
  • Konfiguracja pól. Przedstawiona jest tutaj lista pól, które są zaplanowane do importu. Dla każdego pola można zmienić opcje importu.

Gdy korzystamy z domyślnego układu danych lub po pomyślnej zmianie konfiguracji układu danych można przystąpić do importu danych. Można skorzystać z "Importu kontrahentów i należności z jednego pliku" (blok z lewej strony ekranu) lub z "Importu kontrahentów i należności z różnych plików" (blok z prawej strony ekranu). Odpowiednie pliki Excel z dysku lokalnego należy przesłać do alcance.pl poprzez przycisk "Wybierz plik z dysku" lub poprzez przeciągnięcie pliku na odpowiedni obszar, a następnie poprzez naciśnięcie przycisku "Prześlij plik(i) na serwer".

Jeśli wszystko zostało poprawnie skonfigurowane oraz nie wystąpiły żadne błędy to w następnym kroku powinny wyświetlić się 2 tabele z danymi: Lista należności do importu oraz Lista kontrahentów do importu. Gdy wyświetlone dane są wg użytkownika w porządku oraz o ile usługa "Monitoringu należności" nie jest wyłączona, w następnym kroku należy nacisnąć przycisk "Rozpocznij proces synchronizacji". W ten sposób zadanie synchronizacji danych z plikiem Excel zostało dodane do kolejki zadań i w ciągu kilkudziesięciu sekund powinno się wykonać. Po wykonaniu zadania użytkownikowi wyświetla się informacja o ostatniej synchronizacji danych. Informacje na temat wykonanych synchronizacji danych można znaleźć również w Dzienniku zdarzeń.

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk