Obserwuj

Co oznaczają kolory, którymi oznaczone są należności?

Serwis alcance.pl dzieli należności na kilka grup:

  • Należności terminowe to te, których termin wymagalności jeszcze nie nadszedł. W systemie oznaczane są kolorem zielonym.
  • Należności przeterminowane to te, których termin wymagalności upłynął, które wciąż nie zostały jeszcze uregulowane i wobec których wciąż podejmowane są czynności monitoringowe. W systemie oznaczone są kolorem żółtym.
  • Należności zaległe to te, których termin wymagalności już dawno upłynął i które w związku z tym przekazane powinny być do windykacji. System oznacza je kolorem czerwonym i nie przewiduje już podejmowania wobec nich jakichkolwiek działań monitoringowych. Aby określić, po jakim czasie należności przeterminowane uznawane będą za zaległe, wypełnij pole Dni po terminie w ostatniej, czerwonej kolumnie okna do ustalania planu działania.
  • Należności zapłacone - to te, które zostały w całości uregulowane.

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk