Obserwuj

Jakie istnieją rodzaje wysyłanych wiadomości?

Serwis alcance.pl domyślnie oferuje automatyczne wysyłanie do dłużników kilku typów wiadomości. Są to:

 1. Dla należności terminowych:
  • Informacja o zbliżającym się terminie płatności - ustalasz czy ma ona być wysłana tuż po wystawieniu dokumentu powodującego powstanie należności, tuż przed terminem wymagalności czy pomiędzy tymi datami.
  • Podziękowanie za terminowe opłacenie faktury - wysyłane jest automatycznie zaraz po uregulowaniu należności.
 2. Dla należności przeterminowanych:
  • Podziękowanie za opłacenie faktury - wysyłane jest automatycznie zaraz po uregulowaniu należności.
  • Informacja o braku płatności
  • Ponaglenie do zapłaty
  • Wezwanie do zapłaty

W przypadku trzech ostatnich rodzajów wiadomości, ustalasz ile dni po dacie wymagalności należności mają one zostać wysłane.

Każdemu z ww. rodzajów domyślnie przypisany jest standardowy tekst stanowiący treść wiadomości. Tekst ten może być dowolnie redagowany i modyfikowany. System umożliwia również tworzenie nowych, niestandardowych rodzajów wiadomości.

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk