Obserwuj

Czy mogę zmienić działania dla konkretnej należności?

W momencie, gdy pojawi się nowa należność serwis automatycznie utworzy dla niej działania na podstawie domyślnego planu działań określonego w ustawieniach. Jednak dla każdej należności istnieje możliwość modyfikacji działań. Oznacza to, że można usunąć, zmienić lub dodać nowe działanie dla każdej należności osobno. Można również wstrzymać wszystkie działania dla tej należności jednym kliknięciem.

Wszystkie te operacje można wykonać w oknie przedstawiającym podgląd należności. Okno to jest dostępne po kliknięciu na wybraną należność w liście należności.

Tabela w dolnej części okna przedstawiającego szczegóły należności obejmuje zestawienie wszystkich wiadomości, które mają zostać wysłane do dłużnika. Tutaj możemy ustalić, jakiego rodzaju wiadomości wysyłane mają być do dłużnika, jaką mają mieć one formę i kiedy mają zostać wysłane. Zmodyfikowane w ten sposób działania dotyczyć będą tylko tej konkretnej należności.

Naciśnij znajdujący się po prawej stronie okienka ze szczegółami wiadomości przycisk Edytuj, by zmodyfikować daną wiadomość. Aby całkowicie usunąć wiadomość naciśnij przycisk Usuń. Aby dodać nową wiadomość, która ma być wysłana dla tej należności, kliknij symbol określający sposób, w jaki ma być ona wysłana. Z listy, która się wyświetli wybierz rodzaj wiadomości. System otworzy wtedy okno służące do redagowania treści wiadomości.
Po zredagowaniu i zapisaniu wiadomości znów powrócisz do poprzedniego ekranu.

Sposób redagowania wiadomości jest opisany w sekcji Jak zredagować konkretną wiadomość (działanie)?.

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk